กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม 1.ราคากลาง 2.รายการครุภัณฑ์ฝึกทักษะ 3.เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ …

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน-ห้องโสตฯ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน-ห้องโสตฯ

Read More »