• รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

    รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

    การมอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม 1.ราคากลาง 2.รายการครุภัณฑ์ฝึกทักษะ 3.เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ …

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน-ห้องโสตฯ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน-ห้องโสตฯ

Read More »

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

โรงเรียนบ้านนาสาร มีขั้นตอนการดำเนินงานกับเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้ 1.1 เมื่อมีการร้องเรียน ผ่านช่องทางใด ช่องทางหนึ่งที่ทางโรงเรียนกำหนด จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องลงแบบฟอร์มเพื่องลงทะเบียนรับ …

Read More »

จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  คลิ๊ก 2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2559  คลิ๊ก 3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2560  คลิ๊ก

Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูพนาวรรณ พุฒถนอม เรื่อง ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD

Untitled-1

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูพนาวรรณ พุฒถนอม เรื่อง ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ดาวโหลดเอกสาร

Read More »