การเขียนโครงการโรงเรียนบ้านนาสาร

School projects to work on summer holidays-640x427w

การเขียนโครงการโรงเรียนบ้านนาสาร ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล คลิก

Read More »

กิจกรรมวันสันติภาพสากล

โรงเรียนบ้านนาสารอ่านสารวันสนติภาพสากลจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน 2561 และร่วมกันยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐานให้สันติภาพจงบังเกิดขึ้น

Read More »

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

42227395_473963379762242_8796598346585210880_n

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Read More »

แบบประเมินกิจกรรมค่ายส่งเสริมการใช้ ICT หลักสูตร การใช้บอร์ด KidBright สร้างสรรรค์ผลงาน

Read More »

ให้นักเรียนทุกคนเข้าสมัคร GSB School Bank ตามลิ้งที่ให้ครับ

ให้นักเรียนทุกคนเข้าสมัคร GSB School Bank  ตามลิ้งที่ให้ครับ โดย นักเรียนต้องเตรียม 1. Email 2.เลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าสู่การสมัคร   ส่งรายงานการสมัคร  

Read More »

แบบประเมินผลการจัดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2561

1

เข้าสู่การประเมินได้เลยครับ

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก เล่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก เล่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช ตำแหน่ง ครูวิทยะฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดาวโหลดเอกสาร

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 เรื่อง Amazing asean โดยนายเดโชว์ แก้ววิหค

ขออนุญาตเผยแพร่ “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพืื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6″ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ ชุดที่ 2 Amazing ASEAN สามารถติชม แสดงความคิดเห็นได้ครับ …ครูเดโชว์ แก้ววิหค ดาวโหลดเอกสาร

Read More »

แบบฝึกทักษะการเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น รายวิชาการเขียนภาพการ์ตูน เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โดยนางปิยะมาศ ประสาทิกะพันธ์

แบบฝึกทักษะการเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น รายวิชาการเขียนภาพการ์ตูน เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูน โดยนางปิยะมาศ ประสาทิกะพันธ์  ตำแหน่ง ครูวิทยะฐานะ ชำนาญการ ดาวโหลดเอกสาร

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ค22102) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ค22102) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่อง จำนวนตรรกยะ นายธีรพงษ์ อนันตวิทยวงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดาวโหลดเอกสาร 1 ดาวโหลดเอกสาร 2 ดาวโหลดเอกสาร 3

Read More »